Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/users/aucca/public_html/aucca.pl/www/lib/_dbms.php on line 36

AUCCA - ścianka wspinaczkowa / zawody / Boulder OutLaw III

Zapraszamy wszystkich na trzecie - ostatnie w tym sezonie zimowym zawody z cyklu AUCCA Boulder OutLaw. Zawody odbędą się 26 marca 2011 na bulderowni w centrum handlowym ALFA

AUCCA Boulder Outlaw III

Termin: 26 marca 2011

Miejsce: bulderownia ALFA

Harmonogram zawodów:

9:00 - 10:00 - zapisy
10:00 – 13.00 - eliminacje
13:00 - 14:00 – przerwa techniczna
14:00 - 14:40 – finał kobiet
14:40 - 15:00 - przerwa techniczna
15:00 - 15:40 - finał mężczyzn
15:50– wręczenie nagród

Współorganizator:

Eliminacje - minimum 10 baldów !!!!

Wpisowe: 20 zeta

Finały - 4 baldy

Sponsorzy:

Patroni medialni:

Regulamin zawodów bulderowych AUCCA Boulder Outlaw, 26/03/2011, Gdańsk
1.Organizator:
Szkoła Wspinania AUCCA
www.aucca.pl
2.Termin i miejsce:
- 26 marca 2011
- ścianka wspinaczkowa w centrum handlowym ALFA, Gdańsk
3. Sponsorzy:
Gratka Technologie, Fjord Nansen
4.Patronat medialny:
mmtrójmiasto.pl, popler.tv
5.Kategorie:
- Mężczyźni
- Kobiety
Uczestnikiem zawodów może być osoba w wieku od 14 lat. Brak jest podziału na kategorie wiekowe, osoby niepełnoletnie startują razem z osobami dorosłymi. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Brak zgody rodziców dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
6.Rejstracja zawodników;
Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w celu zapisania się na listę startujących oraz zapoznania się i akceptacji regulaminu zawodów. Nie podpisanie regulaminu skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.
7.Formuła zawodów:
eliminacje: minimum 10 baldów; finały: 4 baldy
8.Zasady klasyfikacji:
Osoby po eliminacjach zostaną sklasyfikowane według ilości zdobytych punktów. Za każdy utrzymany chwyt przyznawany jest jeden punkt. Za TOP w pierwszej próbie +3 punkty, drugiej +2, w trzeciej +1. W finałach przyjęto tę samą zasadę punktacji. W przypadku uzyskania przez zawodników identycznych wyników w finałach brany jest pod uwagę wynik z rundy wcześniejszej czyli eliminacji.
9.Harmonogram zawodów:
9:00 - 10:00 - zapisy
10:00 – 13.00 - eliminacje
13:00 - 14:00 – przerwa techniczna
14:00 - 14:40 – finał kobiet
14:40 - 15:00 - przerwa techniczna
15:00 - 15:40 - finał mężczyzn
15:50– wręczenie nagród
10.Informacje dodatkowe:
Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym, uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów. Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki przed i po zawodach oraz w czasie trwania zawodów. Każdy uczestnik zawodów powinien mieć własne ubezpieczenie. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem przez zawodnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku przez organizatora - we wszelkich możliwych polach eksploatacji, w tym w mediach elektronicznych oraz na stronach internetowych. 12.Postanowienia końcowe - podczas zapisu na zawody uczestnik podpisuje oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów - uczestnicy startują na własną odpowiedzialność - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Kierownik zawodów: Paweł Kotarba tel. 506 788 583

Poniżej podajemy oświadczenie dla rodziców osób niepełnoletnich chcących wziąć udział w zawodach. Oświadczenie należy wydrukować w takiej formie jak jest poniżej i uzupełnić przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
……………………………………………… miejscowość i data
Oświadczenie
Ja zamieszkały/a w …………………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego/ich dziecka/ci ………………………………………………………………………………………………… w zawodach wspinaczkowych AUCCA Boulder Outlaw oraz, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu zawodów i akceptuję w całości jego postanowienia. Oświadczam, że moje dziecko/ci bierze/rą udział w zawodach wspinaczkowych AUCCA Boulder Outlaw na moją odpowiedzialność i nie będę domagać się od organizatorów zawodów odszkodowania za ewentualne kontuzje i utracone zdrowie.
…………………………………
podpis